Kosmonaudid Tõraveres

Üles  Tagasi  Edasi

Koostöö NLiidu juhtiva kosmoseasutusega Energia ja teiste kosmosega tegelevate organisatsioonidega viis kokku ka orbiidil tegutsevate meeskondadega. Kuna nad osalesid Tõraveres kavandatud eksperimentides, siis tuli neile tööde eesmärke ja tegevusi tutvustada. Selliseid koolitusi on Tähelinnas ja ettevõttes Energia läbi viinud Ch. Villmann ja hiljem K. Eerme. Uhke küll, kui kuulajate kogum koosneb 12 kosmonaudist, pooled juba kuldtähtedega pärjatud ja pooled veel üldsusele tundmatud.

Kosmonaudid Gretško ja Sevastjanov on taas Tõraveres. Vasakult Georgi Gretško abikaasa Maia Gretško, Charles Villmann, Georgi Gretško, Aksel Kipper, Vitali Sevastjanov ja Väino Unt.
Kosmonaudid Gretško ja Sevastjanov on taas Tõraveres. Vasakult Georgi Gretško abikaasa Maia Gretško, Charles Villmann, Georgi Gretško, Aksel Kipper, Vitali Sevastjanov ja Väino Unt.

Levinud on kas müüt või tõsilugu, et hilisem kosmoselendur Vitali Sevastjanov osales incognito 1966. aasta rahvusvahelisel helkivate ööpilvede konverentsil Tallinnas. Täiesti ametlikus korras külastas Tartut ja Tõraveret esimese kosmonaudina Jevgeni Hrunov, kes esines 1973. aasta septembris oponendina Kalju Eerme dissertatsiooni kaitsmisel. Pärast kaht tulemuste poolest edukat lendu orbitaaljaama Salyut-4 pardal 1975. aastal külastasid 1976. a varakevadel Tõraveret mõlema ekspeditsiooni pardainsenerid Georgi Gretško ja Vitali Sevastjanov. Nad võtsid osa ka instituudi naistepäevapeost ja tekitasid üldist elevust. Edaspidi viibisid nad Eestis korduvalt, eriti Gretško, kelle doktoritöögi valmis olulisel määral Tõraveres. Ka Salyut-4 esimese ekspeditsiooni komandör Aleksei Gubarev külastas mõni aeg hiljem Tartut ja Tõraveret ning esines Tartu Ülikooli aulas peetud konverentsil Esteetika ja Universum värvika ettekandega elust kosmoselaevas. Ettekandes rääkis ta ka komandöri ja pardainseneri vastastikustest viisakusavaldustest enne seda, kui üks neist pidi jooma regenereeritud vett. Kumbki pakkus seda au visalt teisele ja esmajooja määrati lõpuks lennujuhtimiskeskusest. Tõravere teadlaste korraldatud kaugseire alasel konverentsil Tallinnas 1980date aastate alguses osales kosmonaut Vladimir Kovaljonok ja mitme sotsialismimaa nagu Mongoolia ja Kuuba dublöörkosmonaudid. Tartut ja Tõraveret on 1988. a. aprillis külastanud ka NSV Liidu ja USA kosmonautide ühismeeskond koosseisus Georgi Gretško ja John Fabian. Siia saadeti nad Moskvast mingi rahvavalgustusliku programmi raames ja jätkasid oma missiooni Riias. Viimane vahetu kokkusaamine endiste NSV Liidu kosmonautidega toimus Tõraveres 2011. a. sügisel, mil astusid korraks läbi muudes asjades Eestit külastanud Aleksei Leonov (esimene avakosmoses viibinud inimene) ja Georgi Gretško.