TUNNUSTUSED

Üles  Tagasi  Edasi

 

1967

– akadeemik Aksel Kipper sai Nõukogude Eesti teaduspreemia tööde tsükli Kahefotoonsed protsessid udukogudes ja magnetiline turbulents tähtedes” eest.

Füüsika ja Astronoomia Instituuti autasustati Tööpunalipu ordeniga.

1970

– akadeemik Harald Keres sai Nõukogude Eesti teaduspreemia tööde tsükli eest Üldistatud inertsiaalsüsteemid ja vastavuse printsiip üldrelatiivsusteoorias.

1971

– akadeemik Grigori Kusmin sai Fjodor Bredihhini nimelise preemia, mis oli tähtsaim Nõukogude Liidus välja antud preemia astronoomidele.

1972

Georgi Želnin sai Nõukogude Eesti teaduspreemia Eesti territooriumil toimuvate maakoore kaasaegsete liikumiste uurimise eest.

1976

Charles Villmanni autasustati Tööpunalipu ordeniga;

Uno Veismanni autasustati ordeniga Austuse märk;

Kalju Eermet autasustati medaliga Eeskujuliku töö eest.

1977

Charles Villmanni juhitud töörühm (Olev Avaste, Uno Veismann, Kalju Eerme ja lisaks  neli kosmonauti) sai  Nõukogude Eesti teaduspreemia tulemuste eest helkivate ööpilvede uurimisel.

– NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium autasustas akadeemik Aksel Kipperit ordeniga Austuse märk.

1982

– akadeemik Jaan Einasto juhitud töörühm (Urmas Haud, Mihkel Jõeveer, Ants Kaasik, Enn Saar, Jaan Vennik, Erik Tago ja Jaak Jaaniste) sai Nõukogude Eesti teaduspreemia tööde tsükli eest Varjatud aine ja universumi suuremastaabiline struktuur.

1986

– akadeemik Arved Sapar sai Eesti Teaduste Akadeemia medali;

– akadeemik Juhan Rossi autasustati ordeniga Austuse märk;

Charles Villmann sai Eesti NSV teenelise teadlase aunimetuse;

– NSVLi kosmonautikaföderatsioon autasustas Uno Veismanni medaliga Maailma esimene kunstlik kaaslane kosmoseeksperimentidest otsese osavõtu eest

1989

– akadeemik Arved Sapar sai professori teadusliku kutse;

– akadeemik Juhan Ross valiti Joensuu Ülikooli audoktoriks;

– direktor Tõnu Viiki autasustati Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti TA Töötajate Ametiühingu Vabariikliku Komitee aukirjaga.

1998

– akadeemik Jaan Einasto juhitud töörühm (Maret Einasto, Erik Tago, Veikko Saar) sai  Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal;

– akadeemik Jaan Einasto sai Eesti Vabariigi Riigivapi II klassi teenetemärgi;

– vanemteadur Tõnu Viik sai Eesti Teaduste Akadeemia medali;

– vanemteadur Peeter Tenjes sai Eesti Teaduste Akadeemia aukirja.

2000

– vanemteadur Tõnu Viik sai Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärgi;

– Helin Eelsalu algatusel loodi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde Heino Eelsalu Fond, et toetada teadustegevust paloeastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.

2003

– akadeemik Jaan Einasto sai Eesti Vabariigi teaduspreemia elutöö eest;

– akadeemik Jaan Einasto valiti Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks;

– ajakirja Akadeemia kolleegium hindas 2003. aastal ilmunud artikleid. Realia valdkonnas tunnistati parimaks Kalju Eerme põhjalik kirjutis Muutumatu kliima tähendaks ajaloo lõppu (nr 10, lk 2051–2085, 2003);

– Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Eelsalu allfondi stipendiumi pälvisid Viivi Russak (Eesti kiirguskliima teatmiku koostamiseks) ja Tartu Ülikooli doktorant Taavi Pae.

2004

– Tartu linn valis Eesti Vabariigi 86. aastapäeva eel aukodanikuks akadeemik Jaan Einasto.

2006

– akadeemik Arved Sapar sai Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi;

– akadeemik Enn Saar sai Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia;

– ajakirja Akadeemia kolleegium valis aasta parimaks artikliks Uno Veismanni kirjutise Nõukogude Liidu aatomipommi saamisloost (2006, nr. 2, lk. 287–336, 453–454).

2007

– akadeemik Jaan Einasto ja tema kolleegid Maret Einasto, Enn Saar ja Erik Tago said  Eesti Vabariigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava avastuse eest.

2008

– Eesti Teaduste Akadeemia, haridus- ja teadusministeeriumi ning  Sihtasutuse Archimedes korraldatud teaduse populariseerimise konkursil sai I preemia MTÜ Stellaarium ja  selle juht Mare Ruusalepp, kes korraldavad huvilistele ekskursioone Tõraveres;

– vanemteadur Tiit Nilson inaugureeriti 6. juunil 2008 Helsingi Ülikooli audoktoriks.

2009

– akadeemik Jaan Einasto sai Marcel Grossmanni auhinn teedrajava panuse eest  tumeaine ja kosmilise kärgstruktuuri avastamisse ning teadustöö edendamisse Tartu  Observatooriumis;

– Eesti Teaduste Akadeemia, haridus- ja teadusministeeriumi ning Sihtasutus Archimedes korraldatud teaduse populariseerimise konkursi I auhinna sai aastatel 2000–2008 avaldatud populaarteaduslike artiklite eest vanemteadur Uno Veismann.

- vanemteadur Urmas Haud sai Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia.

2010

– akadeemik Jaan Einasto valiti Tartu Ülikooli audoktoriks.

Akadeemik Jaan Einasto.
Akadeemik Jaan Einasto.

 

– Eesti Teaduste Akadeemia autasustas Laurits Leedjärve oma medaliga.

– Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut autasustas Viivi Russakut EMHI aumärgiga.

– Eesti Maaülikool autasustas Tiit Nilsonit Teenete medaliga.

– Jaan-Mati Punningu Sihtkapitali stipendiumi sai Krista Alikas.

– Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Eelsalu allfondi stipendiumi pälvis Tõnu Tuvikene Tartu Tähetorni juures tegutseva astronoomiaringi tegevuse juhtimise eest.

2012

– akadeemik Jaan Einasto sai koos professor Igor Novikoviga Moskvast akadeemik Viktor Ambartsumjani nimelise preemia;

– galaktikate füüsika töörühma vanemteadur Peeter Tenjes valiti Tartu Ülikooli astrofüüsika professoriks;

Mart Noorma sai Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärgi;

Mart Noorma sai Eesti teaduse populariseerimise auhinna peapreemia kategoorias Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel (koolinoorte teaduspõhise töömaleva Teadusmalev algatamise eest);

– doktorant Tiina Liimets osales 62. Lindau noorteadlaste ja nobelistide teadusfoorumil. Igal aastal alates 1951. aastast kohtuvad Lindaus paarkümmend Nobeli preemia laureaati ja 500 andekat noorteadlast üle kogu maailma. Sel aastal oli kohtumise teemaks füüsika ja sellega seotud erialad.

 

2013

– akadeemik Jaan Einasto inagureeriti 31. mail 2013. a. Turu Ülikooli audoktoriks;

–  akadeemik Jaan Einasto moodustas Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde omanimelise fondi, millega toetatakse astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast teadustööd tegevaid noori teadlasi. Jaan  Einasto annetas fondi 50 000 dollarit;

Elmo Tempel sai Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia;

Noore teadlase preemiat vastu võtmas. Vasakult Lea Tempel, Elmo Tempel, Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja preemia rahastaja, ettevõtja Väino Kalda. (Foto: Jelena Rudi/Presidendi Kantselei).
Noore teadlase preemiat vastu võtmas. Vasakult Lea Tempel, Elmo Tempel, Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja preemia rahastaja, ettevõtja Väino Kalda. (Foto: Jelena Rudi/Presidendi Kantselei).

 

– Eesti Rahvusringhääling valis ESTCube-1 kosmosesse saatmise Aasta teoks;

– ajaleht Postimees nimetas Mart Noorma Aasta inimeseks;

Mart Noorma vastu võtmas „Aasta inimese” auhinda. Pildil koos ajalehe Postimees peatoimetaja Merit Kopliga. (Foto Peeter Langovits/Postimees).
Mart Noorma vastu võtmas „Aasta inimese” auhinda. Pildil koos ajalehe Postimees peatoimetaja Merit Kopliga. (Foto Peeter Langovits/Postimees).

– president Toomas Hendrik Ilves nimetas 2013. aasta Vabariigi Presidendi hariduspreemia laureaadiks tudengisatelliidi ESTCube-1 projektijuhi Mart Noorma.

Vabariigi Presidendi hariduspreemia üleandmine 30. oktoobril 2013. a. Vasakult Jaan Kalda, Tiiu Peäske, Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, Epp Vodja ja Mart Noorma. (Foto: Arno Mikkor/Presidendi Kantselei).
Vabariigi Presidendi hariduspreemia üleandmine 30. oktoobril 2013. a. Vasakult Jaan Kalda, Tiiu Peäske, Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, Epp Vodja ja Mart Noorma. (Foto: Arno Mikkor/Presidendi Kantselei).

2014

– direktor Anu Reinart sai Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi.